Prezes Upper Finance Med Consulting dla Home& Market o znaczeniu dostępu do finansowania na rynku deweloperskim

Pod względem sprzedaży rok 2016 był rekordowy dla
polskich deweloperów. W nadchodzących 12 miesiącach skala realizowanych inwestycji również będzie pokaźna,
a sprzedaż mieszkań może być podobna jak w poprzednim roku. Bardzo ważny w kontekście planów inwestycyjnych deweloperów będzie dostęp do finansowania. […]