Partner Upper Finance dla Parkietu o tendencjach na polskim rynku fuzji i przejęć w I kwartale

Inwestorzy wykazali dużą aktywność w I kwartale. Przez pierwsze trzy miesiące 2017 r. zrealizowali o 15 proc. więcej transakcji fuzji i przejęć niż przed rokiem. Swój udział w procesie ma też warszawska giełda.

W I kwartale tego roku odnotowano w Polsce ponad 50 przejęć, czyli o 15 proc. więcej niż rok wcześniej. Takie dane przedstawił Navigator Capital Group. Przejęciom w naszym kraju sprzyja relatywnie wysoki wzrost PKB i niskie stopy procentowe. Jeśli w kolejnych kwartałach na rynku nie dojdzie do istotnych zawirowań, np. w wyniku zdarzeń o charakterze politycznym, to należy oczekiwać lepszego całorocznego wyniku pod względem liczby transakcji od uzyskanego w 2016 r., kiedy liczba przejęć w Polsce wynosiła 180.

Większa ilość transakcji to w pewnym stopniu zasługa procesów przeprowadzanych za pośrednictwem GPW, w drodze tzw. wezwań na akcje. Do 3 kwietnia br. ogłoszono ich już 14, podczas gdy w całym 2016 r. takim procesów odnotowano 35.

Do branż, w których spodziewać się można największego ruchu w zakresie fuzji i przejęć, niezmiennie zalicza się sektor IT, handlowy czy finansowy. – Jednak czarnym koniem w wyścigu o zainteresowanie inwestorów w nadchodzących miesiącach może być rynek medyczny – skomentowała Tatiana Piechota, prezes Upper Finance Med. Consulting,

Źródło:

„Rynek fuzji rozkwitł na dobre, zanim przyszła wiosna”, Parkiet– , 4 kwietnia 2017 r.