Partnerzy Upper Finance dla Gazety Finansowej o źródłach finansowania przedsięwzięć biznesowych

Celem każdej firmy jest rozwój i pomnażanie majątku. By go realizować przedsiębiorstwa potrzebują kapitału, a jak wiadomo nie zawsze można finansować działalność z bieżących przepływów pieniężnych. Wtedy z pomocą przychodzą zewnętrzne źródła finansowania. – Wśród najpopularniejszych wyróżnić należy kredyt, obligacje czy leasing. Sposobem na zdobycie kapitału jest również pozyskanie inwestora finansowego czy branżowego. W związku z rozwojem internetu i komunikacji poprzez media społecznościowe ciekawym rozwiązaniem jest również tzw. finansowanie społecznościowe, czyli pozyskiwanie kapitału z wpłat internautów, z pominięciem banków i innych instytucji finansowych, jednak wciąż jest to bardzo niewielka cześć rynku. – opowiada Iwona Załuska, partner w Upper Finance.

Eksperci pokrótce scharakteryzowali najważniejsze instrumenty finansowania działalności biznesowej. Kredyt jako najpopularniejsze narzędzie zarządzania płynnością ma wiele zalet, ale ma też wady.

– Wśród zalet należy wymieć dopasowanie produktu do wielkości i charakteru firmy, możliwość finansowania bardziej złożonych przedsięwzięć (kredyt inwestycyjny), czy lepsze zarządzanie bieżącą płynnością finansową (kredyt obrotowy). Przy wyborze tej formy finansowania przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z profesjonalnego wsparcia firmy doradczej. Jej eksperci nie tylko zweryfikują nasz biznes i wesprą w przygotowaniu dobrego biznes planu, ale również pomogą we właściwym ustrukturyzowaniu projektu, by zmaksymalizować jego szanse na pozyskanie kredytu – skomentowała Tatiana Piechota, partner w Upper Finance.

Do minusów kredytu ekspertki Upper Finance zaliczyły konieczność regularnego spłacania rat i odsetek, ale też podatność kosztów kredytu na wahania stóp procentowych. Podkreśliły też jego ograniczoną dostępność dla potencjalnych potrzebujących: na kredyt nie mogą raczej liczyć firmy młode, dopiero stawiające pierwsze kroki w biznesu, ale też te działające w branżach podwyższonego ryzyka. Zniechęcić do kredytu może również wymóg wypełnienia licznych formalności, w tym gromadzenie wymaganej dokumentacji.

Inny rozwiązaniem wskazanym przez specjalistów Upper Finance są obligacje korporacyjne. Cieszą się coraz większa popularnością ze względu na kilka przewagi nad kredytem. Największą z nich jest elastyczność.

– Firma może skorzystać z niej np. w sytuacji gdy banki niechętnie udzielają kredytu na dany cel, a tak dzieje się np. w działalności deweloperów, gdy szukają finansowania na zakup gruntów pod nowe inwestycje. Obligacje pozwalają nie tylko lepiej rozkładać spłatę zobowiązań (kapitał spłacany jest na koniec okresu emisji), ale też nie ograniczają emitenta w wyborze celu finansowania, co daje im większą wolność w rozporządzaniu pozyskanymi środkami. – stwierdziła Iwona Załuska.

Wśród ciekawych rozwiązań finansowania działalności Upper Finance wymienia jeszcze leasing i finansowanie przez fundusze PE/ VC. Ciekawą odmianą pierwszego z nich jest leasing zwotny, który pozwala przedsiębiorcy poprawić swoją płynność finansową i uwolnić środki, które może przeznaczyć na kolejne inwestycje. Z kolei fundusze PE/ VC oprócz niezbędnego kapitału dostarczają również know how i strategiczne doradztwo, dzięki czemu przełożenie tej formy finansowania na rozwój danej firmy jest istotnie większy niż w przypadku tradycyjnych instrumentów finansowania. Przedsiębiorca, który zdecyduje się na współpracę z takim inwestorom, musi jednak pamiętać o wynikających z niej ograniczeń.

– Przede wszystkim spółka musi podzielić się własnością i konsultować swoje decyzje strategiczne z zewnętrznym inwestorem. Trzeba mieć też świadomość, że horyzont inwestycyjny takiego inwestora, choć zdecydowanie dłuższy niż w przypadku np. zwykłych funduszy akcji, nadal jest ograniczony i trzeba mu zapewnić drogi wyjścia z inwestycji – stwierdziła Tatiana Piechota.

Źródło:

„Źródła finansowania przedsięwzięć biznesowych”, Gazeta Finansowa , 17 marca 2017 r.