Partner Upper Finance dla Businessgate o konsolidacji: “Konsolidacja w wielu branżach przyspieszy”

Konkurencja w wielu branżach zaostrza się, co odbija się na rentowności spółek. Jak zauważa Tatiana Piechota, partner w Upper Finance, w takiej sytuacji zarządzający firmami często decydują się na przejęcia konkurentów z branży, ponieważ to najszybszy sposób na zwiększenie skali działania, przejęcie udziałów rynkowych i poprawienie wskaźników finansowych. Dlatego oczekiwać można przyspieszenia tempa konsolidacji w wielu branżach. Takie procesy zachodzą już m.in. w branży mięsnej czy mleczarskiej, ale nie tylko.

– Są też sektory gospodarki, w których ruchy konsolidacyjne wzmogły się ze względu na ich strategiczne znaczenie dla państwa. W ramach tzw. repolonizacji sektora bankowego przejęto już Raiffeisen Leasing, część BPH i bank Pekao. Możliwa jest też repolonizacja tej części sektora energetycznego, która pozostaje poza kontrolą państwa. Ponadto ostatnio znowu zaczyna się mówić o ewentualnej fuzji gigantów paliwowych Orlenu i Lotosu. To sprawia, że w ostatnich miesiącach państwo jest najaktywniejszym pod względem skali konsolidacji graczem na rynku – podkreśla Tatiana Piechota.

Ruchy konsolidacyjne powinny być również inicjowane przez prywatny kapitał. Tu wśród segmentów rynku mogących przejść największe przeobrażenie wymienia się rynek deweloperski, który w Polsce w porównaniu do standardów europejskich nadal jest mocno rozdrobniony. Partner Upper Finance spodziewa się też przyspieszenia konsolidacji w sektorach IT i finansowym, i oczekuje podtrzymania aktywności przez fundusze private equity.

– Niemalejącym zainteresowaniem, zwłaszcza inwestorów private equity, cieszą się także spółki internetowe i wydaje się, że w obszarze e-commerce może dojść do kilku transakcji, potwierdzających atrakcyjność tego rynku – dodaje Tatiana Piechota.

Sytuacja jest niejednoznaczna w branży medycznej, która z jednej strony, jako branża mocno regulowana, została dotknięta spowolnieniem w obszarze fuzji i przejęć, a z drugiej – paradoksalnie może liczyć na ożywienie konsolidacji, której przedmiotem będą podmioty pogrążone w tarapatach finansowych z powodu wprowadzenia nowych przepisów.

Źródło:

„Konsolidacja w wielu branżach przyspieszy”, Businessgate – Giełda, 14 marca 2017 r.