Partner Upper Finance dla Parkietu o zmianach w przepisach dotyczących publicznych wezwań na akcje

16 marca wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ofercie publicznej, która zmieni regulacje dotyczące ogłaszania wezwań na akcje. Z polskich przepisów znikną tzw. małe wezwania, czyli inwestorzy którzy są pod progiem 33 proc. głosów będą mogli kupować więcej niż 10 proc. akcji w ciągu 60 dni bez ogłaszania wezwania. Zdaniem ekspertów zmiany powinny mieć dobry wpływ na rynek, bo przyczynią się do wzrostu płynności – łatwiej będzie bowiem handlować większymi pakietami akcji.

Nie należy się jednak spodziewać większego ruchu na rynku fuzji i przejęć. W takim przypadku wezwania na spółki notowane i tak są z reguły ogłaszane na 66 a nawet 100 proc. ich akcji. Według Tatiany Piechoty, partnera w Upper Finance, dotychczasowe przepisy dotyczące wezwań nie przystawały do realiów rynkowych. Ogłoszenie wezwania wiąże się bowiem dla wzywającego z dużymi kosztami i koniecznością spełnienia wielu warunków formalnych.

– W efekcie wezwań w ostatnich latach było mniej, niż wynikałoby to z rzeczywistego zapotrzebowania inwestorów – mówi Tatiana Piechota, partner w Upper Finance.

Jak informuje Parkiet, od początku roku ogłoszono już 9 wezwań, wobec 35 w całym 2016 r.

Źródło:

„Małe wezwania za kilka dni będą już tylko wspomnieniem”, Parkiet, 8 marca 2017 r.