Justyna Zalewska-Cieślińska
Dyrektor ds. Rynku Kapitałowego

Dyrektor ds. Rynku Kapitałowego – Warszawa

Justyna dołączyła do zespołu Upper Finance we wrześniu 2014 roku. Poprzednio przez ponad 6 lat pracowała w Domu Maklerskim Banku BPS SA w Departamencie Rynków Kapitałowych, w tym 3 lata na stanowisku zastępcy dyrektora tego departamentu. Kierowała licznymi projektami z zakresu przeprowadzania publicznych i prywatnych emisji papierów wartościowych, dopuszczania i wprowadzania papierów wartościowych do obrotu regulowanego GPW i do alternatywnego systemu obrotu GPW. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 2885 oraz Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 203/2011.

Jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek Ekonomia oraz studiów doktoranckich w zakresie nauk ekonomicznych przy Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.