Krzysztof Popowski
Dyrektor ds. Analiz Finansowych

Dyrektor ds. Analiz Finansowych – Warszawa

Związany jest z Grupą Upper Finance od samego początku jej powstania, tj. od roku 2007. Uczestniczył w tworzeniu Pionu Komercyjnego. Odpowiedzialny jest za Dział Analiz Finansowych przy pozyskiwaniu finansowania bankowego, obligacyjnego, leasingowego, private equity dla projektów developerskich i komercyjnych. Uczestniczy w procesach restrukturyzacyjnych oraz przy projektach fuzji i przejęć. Ściśle współpracuje z instytucjami finansowymi.
Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydziału Zarządzanie Przedsiębiorstwem oraz Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.
Ukończył Studia podyplomowe w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami.
Uzyskał tytuł Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami i otrzymał Licencje Zawodową
w zakresie Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami.
Długoletnie doświadczenie zawodowe w branży finansowej zdobył m.in. w: BPH Banku Hipotecznym S.A., PKO Banku Polskim S.A., Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na stanowiskach eksperckich, analitycznych i decyzyjnych, jak również zdobył III stopień Doradcy bankowego.