Marcin Śmigielski
Project Manager

Project Manager – Warszawa

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy przy transakcjach kapitałowych, fuzjach i przejęciach. W swojej dotychczasowej karierze pełnił również funkcję doradcy w tworzeniu i wdrażaniu strategii dla spółek m.in. w branżach detalicznych, produkcyjnych, usług medycznych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w bankowości korporacyjnej oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Uczestniczył w wielu komisjach dokonujących oceny opłacalności inwestycji, w tym z udziałem środków pochodzących z funduszy europejskich. Ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie o specjalności „Metody wyceny wartości przedsiębiorstwa” oraz „Finanse i Opodatkowanie Przedsiębiorstw”.