FUZJE I PRZEJĘCIA

FUZJE I PRZEJĘCIA

Doradzamy właścicielom, zarządom przedsiębiorstw przy transakcjach fuzji i przejęć oraz przy wykupach lewarowanych i wykupach menadżerskich.

Łączymy kompetencje w obszarach doradztwa finansowego i strategicznego z kompetencjami w zakresie doradztwa kapitałowego. Stawia nas to w gronie nielicznych firm doradczych, działających na krajowym rynku fuzji i przejęć, oferujących swoim klientom tak szeroki wachlarz usług w ramach jednego podmiotu. Połączenie wiedzy i doświadczenia w tych trzech obszarach, przenikających się w całym procesie transakcyjnym, zapewnia naszym klientom bezpieczeństwo skutecznej realizacji transakcji. Nasza obsługa transakcyjna obejmuje m.in:

  • doradztwo strategiczne – jeden z kluczowych elementów, który decyduje o sukcesie transakcji to umiejętne przygotowanie przedsiębiorstwa do sprzedaży. Przeprowadzamy wielowariantową analizę przedsiębiorstwa pod kątem operacyjnym, ekonomicznym i rynkowym. Jej wyniki służą nam do zdefiniowania silnych stron przedsiębiorstwa oraz określenia posiadanego potencjału rozwoju. Jednocześnie identyfikujemy słabe strony i związane z nimi ryzyka, które w dalszej kolejności staramy się wyeliminować lub znacznego ograniczyć. Działania te mają na celu przygotowanie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej skierowanej do potencjalnych inwestorów.
  • doradztwo finansowe – często, jednym z kluczowych elementów powodzenia transakcji jest zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania, przy zachowaniu optymalnej struktury źródeł jego pochodzenia. Czyni to dodatkowo cel inwestycyjny atrakcyjnym w kontekście oczekiwanych stóp zwrotu. Bogate doświadczenie Upper Finance w pozyskiwaniu finansowania dłużnego oraz bezpośrednie relacje z instytucjonalnymi i prywatnymi partnerami finansowymi sprawiają, iż element ten jest przez nas w pełni kontrolowany.
  • doradztwo transakcyjne – świadczymy w pełni kompleksową usługę transakcyjną, obejmującą wszystkie jej etapy, począwszy od zatwierdzenia z właścicielem strategii inwestycyjnej, analizy rynku i identyfikacji potencjalnych inwestorów, poprzez przygotowanie przedsiębiorstwa do transakcji, w tym opracowanie dokumentacji procesowej, umożliwiającej inwestorowi podjęcie decyzji o zaangażowaniu się w proces, negocjację warunków transakcji, dalej koordynację procesu badania due diligence przedsiębiorstwa, w tym współpracę z kancelariami prawnymi i podatkowymi, aż po współtworzenie finalnych umów kupna / sprzedaży przedsiębiorstwa.

Doświadczenie naszego zespołu transakcyjnego w realizacji transakcji oraz wypracowane przez nas standardy prowadzenia negocjacji i koordynacji procesu gwarantują naszym klientom bezpieczeństwo jej realizacji i osiągnięcie założonych celów inwestycyjnych.