POZYSKIWANIE FINANSOWANIA

Pozyskiwanie finansowania

Projekty związane z finansowaniem rozwoju przedsiębiorstwa, w tym projekty stricte inwestycyjne, mogą być finansowane zarówno w postaci kapitału właścicielskiego, jak również instrumentów dłużnych. Upper Finance świadczy w pełni kompleksową usługę, która prowadzi do pozyskania partnera finansowego. Nasi klienci otrzymują wsparcie już na etapie przed-inwestycyjnym. Wynikiem prac jest nasza rekomendacja w zakresie optymalnej struktury źródeł finansowania. Jest to o tyle istotny element, że wpływa na dwa podstawowe parametry finansowe, wysokość kosztów finansowych związanych z pozyskaniem i obsługą długu, oraz zwrot na zainwestowanym kapitale.

Poza standardowymi produktami, zaliczającymi się do instrumentów dłużnych (kredyt, leasing, faktoring, mezzanine itp.) specjalizujemy się w pozyskiwaniu finansowania w drodze emisji obligacji. Wspomagamy emitentów w całym procesie przygotowania i przeprowadzenia emisji. W naszej dotychczasowej działalności pozyskaliśmy finansowanie dla przedsiębiorstw z różnych branż oraz będących w różnych stadiach rozwoju; począwszy od firm o ugruntowanej pozycji rynkowej, poprzez rokujące przedsiębiorstwa, potrzebujących środków na dynamiczny rozwój, skończywszy na finansowaniu spółek celowych, powołanych dla realizacji określonych projektów inwestycyjnych.

Naszą rekomendacją jest zrealizowana przez nas ilość projektów oraz kwota kilkunastu miliardów złotych dotychczas pozyskanego finansowania. Nie boimy się stawianych przed nami wyzwań. Jesteśmy Doradcą, który pozyskał finansowanie dla kilkuset projektów realizowanych na polskim rynku, w tym na pierwszy w Polsce projekt Partnerstwa Publiczno Prywatnego realizowany w sektorze usług medycznych.