RESTRUKTURYZACJA FINANSOWANIA

RESTRUKTURYZACJA FINANSOWANIA

Grupa Upper Finance doradza przedsiębiorstwom w procesie ich restrukturyzacji finansowej. W ramach restrukturyzacji finansowej,  grupa Upper pomaga wypracować kompromisowe propozycje zmiany warunków  spłaty zobowiązań wobec banków, funduszy inwestycyjnych, US, ZUS i innych wierzycieli.  Grupa Upper może w ten sposób rozwiązać  tym samym problemy przedsiębiorstw wynikające m.in. z utraty strategicznych kontraktów, przekroczenia zaplanowanych nakładów inwestycyjnych, opóźnienia w oddaniu inwestycji do eksploatacji, czy też wadliwego wykonania kontraktu przez wykonawcę.

Upper Finance angażuje w procesy restrukturyzacji finansowej osoby mające ważną licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Dzięki temu może przeprowadzać szereg postępowań przewidzianych przez prawo restrukturyzacyjne np. postępowanie o zatwierdzenie układu. Grupa Upper może także przygotować dla Klienta kontrolowaną upadłość połączoną ze sprzedażą firmy w myśl art. 56 a znowelizowanego prawa upadłościowego.