Audyty operacyjne oraz komercyjne

Upper Finance realizuje badania wydajności i skuteczności systemów oraz jednostek organizacyjnych danego podmiotu gospodarczego pod względem efektywności zarządzania działalnością operacyjną. Celem prowadzonych audytów jest ocena sposobu organizacji firmy pod względem efektywności i wydajności realizowanych procesów biznesowych oraz formułowanie zaleceń usprawniających ich funkcjonowanie.

 

Nasze prace dodatkowo mogą obejmować:

 • Opracowanie strategii rozwoju,
 • Pozyskanie zespołu managerskiego, który zajmie się wdrożeniem strategii,
 • Opracowanie i wdrożenie planu restrukturyzacji,
 • Opracowanie i wdrożenie synergii z istniejącym biznesem.

Wskazujemy najkorzystniejsze rozwiązania, likwidujemy lub ograniczamy ryzyka ponoszone przez wszystkie strony procesu redukcji zadłużenia. Posiadamy bogate doświadczenie w opracowywaniu dokumentów restrukturyzacyjnych i analitycznych. Pomagamy przedsiębiorstwom zarządzać długiem.

 

Działania tylko w ramach Upper Med:

 

Prowadzimy audyty działalności medycznej w następujących obszarach:

Klinicznym

 • Przestrzeganie przez podmiot regulacji prawnych (infrastruktura, sprzę̨t; wymagania techniczne, wszelkie programy dostosowania), wymagane inwestycje, raporty środowiskowe, standard dokumentacji medycznej),
 • Ocena programu medycznego oraz strategii rozwoju (świadczenia, specjalizacje, oddziały, rodzaje procedur),
 • Ocena programu medycznego (mocne, słabe strony oraz szanse i ryzyka),
 • Wskaźniki kliniczne (współczynnik śmiertelności, roszczenia prawne, zakażenia szpitalne, zdarzenia niepożą̨dane),

 

Operacyjnym

 • Efektywność wykorzystania aktywów (wolne zasoby do wykorzystania w przyszłości (urządzenia, gabinety lekarskie, itp.), starzenie się aktywów pod względem technologicznym oraz rynkowym , ocena kosztów utrzymania, a w przyszłości zastąpienia nowymi środkami trwałymi, posiadane vs. Leasingowane/najmowane aktywa,
 • Efektywność pracowników (Struktura zatrudnienia, typy umów,  ocena poziomu rotacji pracowników i identyfikacja kluczowego personelu.

 

Komercyjnym

 • Rynek i konkurencja,
 • Źródła nowych pacjentów,
 • Ocena finansowa poszczególnych linii biznesowych,
 • Ocena modelu biznesowego / strategii rozwoju.