O Upper Finance Med

Upper Finance Med jest niezależną, polską firmą doradztwa  kapitałowego, strategicznego i operacyjnego z silną ekspercką kompetencją w obszarze rynku ochrony zdrowia. Tworzymy unikalne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów z branży. Zespół tworzy 25 ekspertów posiadających unikalne doświadczenia w finansowaniu i strukturyzowaniu finansowania projektów inwestycyjnych, zarządzaniu procesami M&A, a także budowaniu strategii rozwoju, efektywności operacyjnej i wartości dla firm medycznych oraz inwestorów zaangażowanych w ten segment rynku.
0
zrealizowanych projektów
Allenort

W 2014 roku Upper Finance Med Consulting uczestniczył w charakterze doradcy transakcyjnego w procesie sprzedaży 100% udziałów w Klinikach Kardiologii Allenort Sp. z o.o. na rzecz Inwestora branżowego – Grupę Scanmed S.A. należącą do międzynarodowej grupy medycznej Life Healthcare Group z RPA (Grupa jest największym operatorem szpitali prywatnych w RPA). W roku 2014 była to […]

Magodent Sp. z o.o.

Upper Finance działając jako doradca transakcyjny doprowadził do zawarcia transakcji sprzedaży pakietu 80% udziałów w spółce Magodent Sp. z o.o. z inwestorem strategicznym – Grupą LUX MED. Była to na chwilę obecną największa transakcja kapitałowa na krajowym rynku medycznym w roku 2015 oraz największa transakcja zrealizowana przez Grupę LUX MED. MAGODENT SP. Z O.O. prowadzi […]

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Upper Finance Med Consulting jako doradca transakcyjny Spółdzielczej Grupy Bankowej przeprowadził proces sprzedaży Spółki, w której SGB posiadało większościowy pakiet udziałów. 100% udziałów Spółki zostało nabyta przez Inwestora strategicznego – Grupę LUX MED. W konsekwencji tej transakcji LUX MED Sp. z o.o. nabyła nieruchomości przy ul. Elbląskiej w Warszawie, na której zostanie uruchomiony szpital na […]

American Heart of Poland

W 2016r. Upper Finance Med Consulting, jako doradca transakcyjny uczestniczył w procesie nabycia pakietu 50% w spółce Carint Scanmed Sp. z o.o. Upper Finance Med Consulting reprezentował sprzedającego GRUPĘ KAPITAŁOWĄ AMERICAN HEART OF POLAND S.A. Spółka Carint Scanmed prowadziła Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Krakowie. Od początku swojego istnienia zrealizowała ponad 6,7 tys. […]

Life Healthcare

W 2016r. Upper Finance jako doradca transakcyjny przygotował dla Grupy Life Healthcare analizę operacyjną sprzętu spółki działającej w sektorze diagnostyki obrazowej (PET, CT, MRI) obejmującej między innymi efektywność wykorzystania), starzenie się aktywów pod względem technologicznym oraz rynkowym , ocena kosztów utrzymania, a w przyszłości zastąpienia nowymi środkami trwałymi, posiadane vs. leasingowane/najmowane aktywa. Grupa Life Healthcare […]

Eurodental S.A.

W 2016 roku Upper Finance Med Consulting, jako doradca transakcyjny uczestniczył w procesie pozyskania inwestora strategicznego dla spółki Eurodental S.A. Inwestorem jest Grupa Lux – Med Sp. z o.o. EURODENTAL S.A. prowadzi działalność medyczną od 1989 roku. Centrum prowadzi sieć specjalistycznych przychodni pod marką EURODENTAL, zlokalizowanych na terenie Warszawy. Transakcja polegała na zakupie od Spółki […]

Silver Dental Clinic

W 2018/2019 Upper Finance działając jako doradca transakcyjny odpowiadał za proces sprzedaży Silver Dental Clinic do Grupy Lux Med. Proces obejmował audyt działalności operacyjnej wraz z oceną potencjału rozwoju, przygotowanie propozycji inwestycyjnej, proces ofertowy, przygotowanie do procesu due diligence, a następnie wsparcie właścicieli w negocjacjach końcowych z inwestorem oraz pomoc w przygotowaniu umów inwestycyjnych i […]

Addent

W 2018/2019r. Upper Finance działając jako doradca transakcyjny odpowiadał za proces sprzedaży Addent do Grupy Medicover. Proces obejmował audyt działalności operacyjnej wraz z oceną potencjału rozwoju, przygotowanie propozycji inwestycyjnej, proces ofertowy, przygotowanie do procesu due diligence, a następnie wsparcie właścicieli w negocjacjach końcowych z inwestorem oraz pomoc w przygotowaniu umów inwestycyjnych i zamknięciu transakcji. Addent […]

STOMA-DENTAL

W 2018 roku Upper Finance działając jako doradca transakcyjny uczestniczył w procesie pozyskania inwestora strategicznego dla Centrum stomatologicznego Stoma-Dental Yellow Med. Inwestorem strategicznym jest Grupa Medicover. Centrum Stomatologiczne STOMA-DENTAL prowadzi w Rybniku działalność medyczną od 2013 roku. W jego ramach funkcjonuje 6 kompleksowo wyposażonych gabinetów stomatologicznych oraz specjalistyczne laboratorium protetyczne. Oferta Centrum STOMA-DENTAL jest skoncentrowana […]

Penta Hospital Poland Sp. z o.o.

W 2018 roku Upper Finance jako doradca PENTA HOSPITAL POLAND Sp. z o.o. przeprowadził audyt komercyjny podmiotu działającego w segmencie ginekologiczno- położniczym, przygotowała analizy dotyczące rynku adresowanego w zakresie ginekologii i położnictwa oraz przeprowadziła warsztaty produktowe i szkolenia z zakresu koordynowanej opieką nad kobietą w ciąży i dzieckiem (KOC). PENTA HOSPITAL POLAND Sp. z o.o. […]

CEE Equity

W 2019r. Upper Finance jako doradca przeprowadził analizę komercyjną podmiotu działającego w segmencie onkologicznym. CEE Equity jest funduszem typu private equity inwestującym w spółki w regionie Europy Środkowo Wschodniej (w sumie w 16 krajach). CEE-Equity ma do dyspozycji 1,2 mln USD i inwestuje zwykle pomiędzy 20 a 100 mln USD w jeden projekt (wartość zainwestowanego […]

Szpital Położniczo – Ginekologiczny “Łubinowa”

W 2018r. Upper Finance jako doradca przygotował audyt działalności operacyjnej oraz badanie rynku wraz z oceną potencjału rozwoju dla Szpital Położniczo – Ginekologiczny „Łubinowa”. Szpital Położniczo – Ginekologiczny „Łubinowa” w Katowicach jest monoprofilowym szpitalem zapewniającym kompleksową opiekę położniczą nad kobietą ciężarną, rodzącą i noworodkiem oraz opiekę ginekologiczną dla pacjentek z regionu śląska, jak również pacjentkom […]

Medpharma

W 2017-2018r. Upper Finance jako doradca przygotował audyt działalności operacyjnej oraz badanie rynku wraz z oceną potencjału rozwoju dla Medphrama. Medpharma jest jednym z największych prywatnych operatorów medycznych w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych oraz opieki długoterminowej w Polsce. Medpharma świadczy usługi w zakresie: stacjonarnej rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej, zakładu opiekuńczo-leczniczego, opieki paliatywnej, ambulatoryjnej specjalistycznej opieki medycznej, […]

Scanmed S.A.

Upper Finance Med Consulting jako doradca finansowy pozyskał dla Spółki Scan Development Sp. z o.o. z Grupy Scanmed S.A. finansowanie w postaci leasingu zwrotnego nieruchomości zabudowanej budynkiem Szpitala w Krakowie. Kwota finansowania przekroczyła 100 mln PLN. Finansowanie zostało dostarczone przez BPS Leasing S.A. Scan Development Sp. z o.o. jako spółka nieruchomościową odpowiedzialna jest za zarządzenie […]

SWISSMED

Upper Finance Med Consulting jako doradca finansowy pozyskał dla Spółki Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. leasing zwrotny nieruchomości zabudowanej budynkiem Szpitala w Gdańsku, w łącznej kwocie przeszło 53 mln PLN. Partnerem finansowym w tej transakcji był BPS Leasing S.A. Celem podstawowym finansowania było uwolnienie zamrożonych środków pieniężnych w nieruchomości szpitalnej w Gdańsku, z przeznaczeniem na […]

CRH Żagiel Med Sp. z o.o.

Upper Finance Consulting jako doradca finansowy CRH Żagiel Med Sp. z o.o. pozyskał partnera finansowego, który udzielił kredytu inwestycyjnego w wysokości kilkunastu milionów złotych, na przebudowę i modernizację Szpitala – Centrum Medycznego należącego do Spółki. CRH ŻAGIEL MED SP. Z O.O. należy do Grupy CRH Holding w Lublinie. Spółka powstała w celu uruchomienia w Lublinie […]

EMC Instytut Medyczny SA

W 2012r. Upper Finance pełniła rolę doradcy EMC Instytut Medyczny SA w procesie pozyskania finansowania dłużnego w postaci emisji obligacji. EMC Instytut Medyczny SA – operator jednej z największych sieci szpitali i przychodni na rynku prywatnych usług medycznych. Główną działalność medyczną EMC stanowi: lecznictwo szpitalne, specjalistyczne, hospitalizacje w szpitalach ogólnych oraz poradnictwo ambulatoryjne w ramach […]

BIOMED-LUBLIN

Upper Finance jako doradca emitenta uczestniczył w procesie pozyskania finansowania dłużnego w postaci obligacji. „BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. jest dynamicznie rozwijającą się polską firmą farmaceutyczną, o długoletniej historii, notowana na GPW. Spółka jest producentem wielu produktów leczniczych, cieszących się zaufaniem i uznaniem lekarzy i pacjentów m.in.: Lakcid, Distreptaza, BCG – szczepionki przeciw gruźlicze […]

Bioton S.A.

Upper Finance jako doradca emitenta uczestniczył w procesie pozyskania finansowania dłużnego w postaci obligacji. BIOTON S.A. jest polską firmą biotechnologiczną zajmująca się produkcją leków m.in.: produkuje rekombinowaną insulinę ludzką i jej formy farmaceutyczne oraz antybiotyki.

Medicofarma S.A.

Upper Finance jako doradca emitenta uczestniczył w procesie pozyskania finansowania dłużnego w postaci obligacji. MEDICOFARMA S.A. jest spółką farmaceutyczną specjalizującą się w kontraktowej produkcji leków i suplementów diety. Posiada wyłączne prawa do czterech produktów z grupy OTC (leki bez recepty): Grypostop Mix, Grypostop tabletki doustne, Encopirin Cardio 81 i Encopirin.

Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu

Doradztwo strategiczne i finansowe w procesie restrukturyzacji Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu, dysponującym tysiącem łóżek. Projekt został zrealizowany w dwóch etapach. W pierwszym etapie został przygotowany szczegółowy „Plan Restrukturyzacji” Szpitala obejmujący swoim zakresem restrukturyzację operacyjną i finansową. W drugim etapie, na podstawie opracowanego Planu został pozyskany partner finansowy, w postaci Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., który zaoferował […]

Alior Bank

W 2019 roku Upper Finance przeprowadził warsztaty dotyczące rynku opieki medycznej w Polsce dla pracowników Allior Bank. Alior Bank uniwersalny bank kierujący usługi zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych. W swojej działalności łączy zasady tradycyjnej bankowości z innowacyjnymi rozwiązaniami, dzięki którym systematycznie wzmacnia pozycję rynkową i wyznacza nowe kierunki rozwoju polskiej bankowości.

Osoby do kontaktu

Jak działamy