Doradztwo transakcyjne - fuzje i przejęcia (M&A)

Upper Finance świadczy kompleksowe usługi zarządzania procesem transakcyjnym. Specjalizujemy się w procesach transakcyjnych typu „sell-side”, których celem jest całkowite wyjście właściciela podmiotu z inwestycji, poprzez sprzedaż podmiotu do inwestora strategicznego lub finansowego, jak również w pozyskaniu inwestorów (finansowych bądź strategicznych), którzy wesprą głównego właściciela w dalszym rozwoju firmy.

 

Upper Finance Med Consulting współpracuje również z polskimi jak i zagranicznymi inwestorami branżowymi i finansowymi prowadząc procesy typu „buy-side” oraz wspierając ich w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących nabycia podmiotów medycznych.

 

Łączymy kompetencje w obszarach doradztwa strategicznego z kompetencjami w zakresie doradztwa kapitałowego. Połączenie wiedzy i doświadczenia w tych trzech obszarach, przenikających się w całym procesie transakcyjnym, zapewnia naszym klientom bezpieczeństwo skutecznej realizacji transakcji. Wartość zrealizowanych przez nas transakcji M&A osiągnęła 2 mld PLN.

 

Oferujemy w pełni kompleksową usługę transakcyjną, obejmującą wszystkie jej etapy:

  • wsparcie w przygotowaniu strategii inwestycyjnej lub strategii wyjścia z inwestycji,
  • analiza rynku, identyfikacja potencjalnych inwestorów,
  • wycena przedsiębiorstwa, przygotowanie do transakcji,
  • opracowanie oferty inwestycyjnej i przygotowanie dokumentacji procesowej – teaser, memorandum informacyjne wraz z modelami finansowymi,
  • analiza wstępnych ofert inwestycyjnych wraz z rekomendacją,
  • przygotowanie oraz koordynacja procesu badania due diligence Spółki,
  • wsparcie właścicieli w negocjacjach warunków transakcji,
  • współtworzenie finalnych umów kupna / sprzedaży