Obligacje

Upper Finance świadczy usługi doradcze dotyczące pozyskiwania finansowania poprzez emisję obligacji, wspierając klientów we współpracy z podmiotem oferującym. Korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia proponujemy rozwiązania dla firm z ugruntowaną pozycją na rynku, podmiotów potrzebujących środków na dynamiczny rozwój, spółek celowych powołanych dla realizacji określonych projektów inwestycyjnych.

Oferujemy usługi doradcze związane z emisją obligacji:

  • analizę sytuacji finansowej spółki pod kątem możliwości pozyskania finansowania,
  • przygotowanie wstępnych warunków i struktury emisji obligacji, w tym wielkość emisji, rodzaj oprocentowania, podział na transze, termin płatności odsetek i termin wykupu, propozycje zabezpieczenia,
  • przygotowanie projekcji przepływów finansowych pokazujących zdolność emitenta do obsługi i wykupu obligacji,
  • wsparcie w przygotowaniu dokumentów emisyjnych,
  • wsparcie w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do zarejestrowania obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych,
  • w przypadku podjęcia przez emitenta decyzji o wprowadzeniu obligacji na rynek Catalyst, wsparcie w przygotowaniu dokumentów niezbędnych  do wprowadzenia obligacji do obrotu giełdowego.

Obligacje stanowią alternatywę dla kredytu bankowego, ich nabywcami są podmioty rynku finansowego - otwarte fundusze emerytalne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, firmy asset management, towarzystwa ubezpieczeniowe, banki czy inwestorzy indywidualni, co pozwala na większą elastyczność tego instrumentu, jak również obniża koszt finansowania.

 

Korzyści wynikające ze współpracy

  • elastyczność i różnorodność propozycji finansowania. Nasze doświadczenie  umożliwia skuteczne doradztwo dotyczące wprowadzenia obligacji na rynek Catalyst. Notowanie na rynku Catalyst daje  szansę zaistnienia na rynku kapitałowym.
  • promocja spółki i umocnienie wiarygodności emitenta w przypadku podjęcia przez emitenta decyzji o wprowadzeniu obligacji na rynek Catalyst