Obligacje

Upper Finance Investment, jako Agent Firmy Inwestycyjnej Domu Maklerskiego Q Securities S.A., świadczy usługi pozyskiwania finansowania poprzez emisję obligacji.

 

Korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia i współpracy z Domem Maklerskim Q Securities oferujemy rozwiązania firmom z ugruntowaną pozycją rynkową, podmiotom poszukującym środków na dynamiczny rozwój czy spółkom celowym powołanym do realizacji określonych projektów inwestycyjnych.

 

Ponadto w oparciu o umowę outsourcingu, świadczymy na rzecz Q Securities S.A. usługi związane z emisją obligacji, takie jak:

  • analizę sytuacji finansowej spółki pod kątem możliwości pozyskania finansowania;
  • przygotowanie wstępnych warunków i struktury emisji obligacji, w tym wielkość emisji, rodzaj oprocentowania, podział na transze, termin płatności odsetek i termin wykupu, propozycje zabezpieczenia;
  • przygotowanie projekcji przepływów finansowych pokazujących zdolność emitenta do obsługi i wykupu obligacji;
  • wsparcie w przygotowaniu dokumentów emisyjnych;
  • wsparcie w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do zarejestrowania obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych,
  • w przypadku podjęcia przez emitenta decyzji o wprowadzeniu obligacji na rynek Catalyst, wsparcie w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do wprowadzenia obligacji do obrotu giełdowego.

Główne atuty Upper Finance Investment to:

  • wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania dla klientów;
  • różnorodność propozycji finansowania, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta;
  • elastyczność i skuteczne doradztwo na każdym etapie procesu pozyskiwania finansowania.