Pozyskiwanie finansowania

Upper Finance zapewnia dostęp do wszelkich możliwych rodzajów finansowania, w tym -kredytów, leasingów, faktoringu, czy mezzanine umożliwiając Klientom pozyskanie dopasowanej do ich potrzeb oferty kredytowej. Pomagamy w wyborze i podejmowaniu decyzji o finansowaniu środkami zewnętrznymi, zapewniając specjalistyczną wiedzę i unikalne doświadczenie poparte sukcesami.

Oferujemy indywidualny dobór finansowania firmom potrzebującym:

  • długoterminowego wsparcia finansowego rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej, zmiany warunków finansowania
  • uzupełniającego finansowania nakładów inwestycyjnych oraz inwestycji kapitałowych
  • wsparcia rozwoju przedsiębiorstwa nowo powstałego
  • zakupu, budowy, dokończenia budowy, remontu, nadbudowy lub rozbudowy nieruchomości
  • spłaty zadłużenia z tytułu kredytu zaciągniętego wcześniej
  • środków przeznaczonych na opłaty notarialne, skarbowe, sądowe oraz pozostałe koszty poniesione na przygotowanie inwestycji tj. koszty badań geologicznych, opinii, ekspertyz, dokumentacji technicznej, przygotowania terenu pod budowę wraz z kosztami robót budowlanych
  • kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, kredytowym lub linii kredytowej pozwalającej na regulowanie bieżących zobowiązań

Ułatwiamy prowadzenie i rozwój przedsiębiorstw, zapewniamy im bezpieczeństwo poprzez strukturyzowanie transakcji, doradztwo, negocjacje warunków udzielenia kredytów i wybór najwłaściwszego źródła finansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej. Wspieramy procesy wdrażania sprawdzonych metod zarządzania finansami, sprzyjających pomnażaniu kapitału firm Klientów.