O Upper Finance Investment

Upper Finance Investment, jako Agent Firmy Inwestycyjnej Domu Maklerskiego Q Securities S.A., świadczy usługi pozyskiwania finansowania poprzez emisję obligacji. Działamy w sposób elastyczny, co pozwala nam skutecznie wspierać klientów na każdym etapie procesu pozyskiwania finansowania. Współpracujemy z podmiotami o ugruntowanej pozycji rynkowej, firmami poszukującymi środków na dynamiczny rozwój, a także spółkami powołanymi do realizacji określonych projektów inwestycyjnych. Mamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu różnorodnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta form finansowa.

 

Działamy w oparciu o zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na pośredniczenie w zbywaniu i odkupowaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych.

Nasze usługi

Osoby do kontaktu