Dokumentacja nieruchomości

  1. Porządkowanie, pozyskanie i odtworzenie dokumentów dotyczących nieruchomości
  2. Raporty dotyczące nieruchomości:
    • Analiza uwarunkowań nieruchomości pod kątem planistycznym, konserwatorskim, celu użytkowania wieczystego, komunikacyjnym, infrastrukturalnym
    • Analiza otoczenia nieruchomości: planowane i realizowane inwestycje, infrastruktura społeczna itd.
  3. Pozyskanie decyzji o warunkach zabudowy poprzedzone przygotowaniem analizy urbanistycznej