Doradztwo transakcyjne

  1. Reprezentacja strony sprzedającej lub kupującej nieruchomość
  2. Analiza potencjału inwestycyjnego nieruchomości
    • faktyczna i planistyczna
    • celu użytkowania wieczystego
    • rynkowa
  3. Pozyskanie decyzji o warunkach zabudowy poprzedzone przygotowaniem analizy urbanistycznej
  4. Prowadzenie negocjacji, koordynacja i nadzór nad transakcją