Specustawa mieszkaniowa

  1. Prowadzenie jako zewnętrzny Project Manager projektów inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących w trybie specustawy
  2. Przygotowanie wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących w trybie specustawy
  3. Koordynacja pracy architektów i zespołów ze strony dewelopera
  4. Raporty dotyczące możliwości wykorzystania specustawy dla nieruchomości