Bez kategorii

Upper Finance pozyskał 55 mln zł kredytu dla spółki giełdowej

Dal spółki giełdowej pozyskaliśmy kredyt bankowy wysokości 55 mln zł z przeznaczeniem na refinansowanie obligacji oraz finansowanie bieżącej działalności – zakupy gruntów oraz wkłady własne do inwestycji deweloperskich.