Finance

Upper Finance w procesie sprzedaży Silver Dental Clinic do Grupy Lux Med

Upper Finance Med Consulting wspierała właścicieli Silver Dental Clinic w procesie sprzedaży 100% udziałów do Grupy Luxmed.

Silver Dental Clinic wykorzystuje w swojej praktyce zaawansowane technologie cyfrowe. Na jej terenie znajduje się m.in. 6 unitów, pracownia radiologii wyposażona w cyfrowy sprzęt diagnostyczny, laboratorium ortodontyczne oraz sala szkoleniowa.

Polski rynek stomatologiczny wart jest obecnie ponad 11 mld złotych i choć stanowi zaledwie 3% wartości europejskiego, to ma przed sobą perspektywę wzrostów z szacowaną dynamiką ok. 10% rok do roku.

Głównym motorem jego rozwoju jest i będzie nadal dynamiczny rozwój usług prywatnych, które stanowią obecnie 80% wartości rynku stomatologicznego. 
Z usług refundowanych w ramach NFZ korzysta bowiem tylko co trzeci Polak, a wydatki publiczne na ten segment rynku medycznego stanowią zaledwie 2,5% wartości budżetu NFZ.

Eksperci Upper Finance Med Consulting zwracają uwagę na postępujący proces specjalizacji i rosnące zainteresowanie inwestorów branżowych wysokospecjalistycznymi kompetencjami, w tym z zakresu ortodoncji.