Finasowanie sektora deweloperskiego w czasach pandemii